Diamantbijzetting

Diamantbijzetting

De diamantbijzetting is de meest persoonlijke en met het meeste medeleven gepaard gaande wijze van afscheid nemen. Toenemende mobiliteit en globalisering bemoeilijken vaak een regelmatig bezoek en het langjarig onderhoud van een graf.

In vergelijking tot traditionele manieren van bijzetting is een herinneringsdiamant een geheel persoonlijke plek van rouw, herinnering en van vreugde. Herinneringsdiamanten zijn bovendien gedurende vele generaties onvergankelijke erfstukken.

Haar rouwpsychologische ondersteuning kan uiterst heilzaam zijn. Het doorgeven gebeurd pas dan wanneer men bereid is het los te laten.

Onze partner: