Ter aarde bestellingen

Ter aarde bestellingen

In het geval van een ter aarde bestelling kunt u kiezen uit een individueel / gezins- of keuzegraf. Bij een keuzegraf kunnen ligging en afmeting worden bepaald binnen de begraafplaats verordening. Het gebruiksrecht van een keuzegraf is gelimiteerd binnen een tijdperiode, kan echter worden verlengd.

In de regel dient het gebruiksrecht te worden verlengt, wanneer b.v. voor het keuzegraf een volgende ter aarde bestelling plaats zal vinden. Noodzakelijk is dan het verwerven voor alle graven binnen de grafeenheid voor de vastgelegde rustperiode. Deze rustperiode kan verschillend zijn, bedraagt echter meestal 25 jaar.