Uitstrooiing

Uitstrooiing

Bij crematies in Nederland, Luxemburg en ook in Frankrijk bestaat de mogelijkheid, de uitstrooiing van as op een daarvoor ingericht deel van het crematorium terrein te doen plaats vinden. Dit is in Duitsland niet mogelijk ! Hierbij ontstaan voor de nabestaanden geen verdere begraaf- , onderhouds-of grafsteenkosten. De begeleiding van de uitstrooiing door verwanten is in beperkte mate mogelijk.