Zeebegrafenis

Zeebegrafenis

Geschied in de regel als een crematie met het verschil dat de bijzetting van de urn niet gebeurd op een kerkhof, maar in de Noordzee. De urn met as van de overledene wordt vanaf het crematorium per post naar de rederij vervoert. De rederij verzorgt de bijzetting in een vastgelegd zeegebied. Begeleiding door nabestaanden is mogelijk.