Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Indien er geen familiestamboek beschikbaar is, zijn de volgende oorkondes van belang:

 • Huwelijksoorkonde
 • Eventuele sterfoorkonde van de echtgenoot /echtgenote
 • Scheidingsoorkonde
 • Geboorteoorkonde ( bij niet gehuwden )
 • Identiteitsbewijs

Indien deze stukken om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn helpen wij u vanzelfsprekend deze te bezorgen.

Bovendien dienen beschikbaar te zijn:

 • Pensioen wijzigingspapieren
 • Polis nummers van pensioenen
 • Bankgegevens t.b.v. pensioen voorschotaanvraag weduwe / weduwnaar
 • Polissen levensverzekering (origineel )
 • Lidmaatschapsbewijs uitvaartvereniging of polis uitvaartverzekering
 • Oorkonde eventuele grafaankoop